Podstawa programowa 2017 i 2018

 E-podręczniki

Instytut Badań Edukacyjnych

Dwumiesięcznik Refleksje wydawany przez ZDCN

Każdy numer ma ściśle określony temat przewodni, obudowany specjalnie przygotowanym korpusem artykułów. Trudno byłoby wymienić tutaj wszystkie zagadnienia, które zrealizowaliśmy do tej pory – co dwa miesiące proponujemy coś nowego, aktualnego, idącego z duchem czasu oraz przemian w nauce i oświacie.

Baza Dobrych Praktyk IBE, w tym – Baza Narzędzi Dydaktycznych

Rozbudowana baza sprawdzonych pomysłów oraz zestawy zadań z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka polskiego, historii, matematyki i wiedzy o społeczeństwie, które mogą być przydatne na zajęciach z tych przedmiotów.

Edukacja Biologiczna i Środowiskaowa

Kwartalnik naukowy Edukacja Biologiczna i Środowiskowa jest adresowany przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Proponujemy go jednak również uczniom i studentom, którzy pragną rozszerzyć swoją wiedzę, a także naukowcom zaangażowanym w ulepszanie dydaktyki przedniotów przyrodniczych w szkole. Wierzymy, że dzięki lekturze EBiŚ nauczyciele będą mogli jeszcze ciekawiej i skuteczniej poprowadzić zajęcia w szkole, zaś uczniowie i studenci zyskają wiarygodne źródło wiedzy z dziedzin, którymi się interesują.

WYNIKI BADANIA PISA 2012 W POLSCE – pełny raport

WYNIKI BADANIA PISA 2015 W POLSCE – pełny raport

10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 3 w czytaniu i interpretacji, 6 w matematyce. Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: rozumowania w naukach przyrodniczych, czytania i interpretacji, umiejętności matematycznych. Jednak ich wyniki są niższe niż podczas poprzedniej edycji badania w 2012 r. Po raz pierwszy uczniowie rozwiązywali zadania na komputerach, nie „na papierze”.

Olimpiada Biologiczna

Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej. Poradnik metodyczny

Opracowany przez Autorki poradnik jest próbą odpowiedzi na najczęściej zadawane przez dyrektorów szkół i nauczycieli pytania: Jak prawidłowo interpretować podstawę programową przyrody? Czym jest wątek tematyczny i przedmiotowy? W jaki sposób dokonać wyboru wątków? Jak zorganizować nauczanie przyrody?

Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii.

Super WebQuest, czyli jak zrobić super nowoczesny WebQuest

W warsztacie lektora – materiały przygotowane w Tackk o odwróconej klasie i narzędziach multimedialnych

Podręcznik tworzenia zadań

 

NAUCZYCIELU, CZEMU MA SŁUŻYĆ TWOJE OCENIANIE?

 Edukacyjne mity

 

Raporty z badań edukacyjnych dot. przedmiotów przyrodniczych:

 

Nowa Pracownia Przyrody. Opracowanie rekomendacji wyposażenia szkolnej pracowni przyrody klas IV-VI SP. Centrum Nauki Kopernik

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/przewrot_kopernikanski/pracownia_przyrody/PRACOWNIA_PRZYRODY_B5_www_29.06_v2.pdf

Doświadczenie (nie)oswojone. Stosowanie metody badawczej  na lekcjach przyrody. Raport z badania ilościowo-jakościowego.

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/przewrot_kopernikanski/pracownia_przyrody/Doswiadczenie__nie_oswojone.pdf

 

Raport Dobre praktyki w przyrodniczej edukacji pozaformalnej. Badania oferty zajęć przyrodniczych. IBE.

http://eduentuzjasci.pl/badania/155-publikacje/raport/raport-z-badania/dobre-praktyki-w-przyrodniczej-edukacji-pozaformalnej/786-dobre-praktyki-w-przyrodniczej-edukacji-pozaformalnej.html

 

Poradnik „Przedmioty przyrodnicze poza szkołą czyli jak świadomie korzystać z oferty przyrodniczej edukacji pozaformalnej”. IBE

http://eduentuzjasci.pl/badania/25-informacje/wydarzenia/1019-przedmioty-przyrodnicze-poza-szkola-poradnik-ibe-dla-nauczycieli.html

 

Diagnoza potrzeb nauczycieli przyrody w szkole podstawowej w zakresie wsparcia w prowadzeniu lekcji metodą badawczą – raport tematyczny z badania. IBE

http://eduentuzjasci.pl/badania/185-publikacje/raport/raport-z-badania/diagnoza-potrzeb-nauczycieli-przyrody/965-diagnoza-potrzeb-nauczycieli-przyrody.html

 

„Diagnoza kompetencji gimnazjalistów (DKG)”. IBE 2012.

http://eduentuzjasci.pl/badania/157-publikacje/raport/raport-z-badania/diagnoza-kompetencji-gimnazjalistow/859-raport-z-badania-diagnoza-kompetencji-gimnazjalistow-przedmioty-przyrodnicze-2012.html

 

Analiza podręczników do biologii z III etapu edukacyjnego pod względem realizacji obowiązku nauczania metody badań biologicznych. Raport tematyczny z badania. IBE

http://eduentuzjasci.pl/badanie/207-publikacje/raport/raport-z-badania/analiza-podrecznikow-do-biologii-3-etap-edukacyjny/1145-analiza-podrecznikow-do-biologii-z-iii-etapu-edukacyjnego-pod-wzgledem-realizacji-obowiazku-nauczania-metody-badan-biologicznych-raport-tematyczny-z-badania.html

 

Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach. Raport z badania. IBE

http://eduentuzjasci.pl/badanie/187-publikacje/raport/raport-analityczny/podstawy-programowe-w-zakresie-przedmiotow-przyrodniczych-w-wybranych-krajach/991-podstawy-programowe-w-zakresie-przedmiotow-przyrodniczych-w-wybranych-krajach.html

 

Przedmioty przyrodnicze – jak powinniśmy uczyć małe dzieci o przyrodzie? Poradnik. IBE

http://ebis.ibe.edu.pl/docs/ebis-poradnik-2016.pdf

 

Laboratorium Myślenia. Raport z badania 2011, Raport z Badania 2011-2014. IBE.

 

 

Czasopisma dla nauczycieli:

Science in School

http://www.scienceinschool.org/

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa

http://ebis.ibe.edu.pl/

 

Placówki Doskonalenia Nauczycieli – publiczne i niepubliczne:

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń http://www.wcies.edu.pl/

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

https://centrum.mscdn.pl/

Ośrodek Rozwoju Edukacji

https://www.ore.edu.pl/

 

Inspiracje przyrodnicze – scenariusze zajęć przyrodniczych, pomysły na eksperymenty itp:

Centrum Edukacji Obywatelskiej

www.ceo.org.pl

BioCentrum Edukacji Naukowej

www.biocen.edu.pl

Klub Młodych Odkrywców

www.kmo.org.pl

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

http://www.zrodla.org/

EduScience

http://www.eduscience.pl/

Baza Narzędzi Dydaktycznych IBE

http://bdp.ibe.edu.pl/

E-podręczniki ORE

http://www.epodreczniki.pl

 

Anglojęzyczne:

DNA to Darwin

http://www.dnadarwin.org/

https://www.hhmi.org/biointeractive

https://www.dnalc.org/

Understanding Science

http://undsci.berkeley.edu/

 

Portale edukacyjne:

Ocenianie Kształtujące

http://www.ceo.org.pl/pl/ok

Edukacja Globalna:

http://globalna.ceo.org.pl/

Portal EduNews

http://www.edunews.pl/

Superbelfrzy

http://www.superbelfrzy.edu.pl/

Poradniki i publikacje

https://edustore.eu/

 

 

 

Uczymy myślenia. Zadania na lekcje przedmiotów przyrodniczych. IBE http://eduentuzjasci.pl/badanie/152-publikacje/inne-publikacje/952-uczymy-myslenia-zadania-na-lekcje-przedmiotow-przyrodniczych-najnowsza-ksiazka-pracowni-przedmiotow-przyrodniczyc.html

 

 

 

Pomoce dydaktyczne do szkół:

http://eduko.pl/sklep

http://www.cezas.waw.pl

http://www.jangar.pl/

 

Pomoce dydaktyczne dla szkół – odczynniki i materiały laboratoryjne:

http://www.poch.com.pl/

http://www.equimed.com.pl/

 

Pomoce dydaktyczne dla szkół – na świecie:

www.Carolina.com

www.ncbe.reading.ac.uk

http://www.philipharris.co.uk/

http://www.edulab.com/

 

Konkursy dla uczniów, praca z uczniem zdolnym:

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc. Poradnik

http://fundusz.org/images/zdolne-dziecko.pdf

Olimpiada Biologiczna

http://www.olimpbiol.pl

Konkurs Świetlik

http://www.swietlik.edu.pl