Pracownia prowadzi badania jakościowe i ilościowe dotyczące:

  • Problematyki transformacji wiedzy akademickiej na poziom szkolny.
  • Doświadczeń przyrodniczych i ich wpływu na kształtowanie postaw uczniów.
  • Błędnych przekonań uczniów, studentów i nauczycieli.
  • Pomiaru dydaktycznego oraz teorii i praktyki stosowania testów.
  • Analizy narzędzi wykorzystywanych przez Olimpiadę Biologiczną.