Pracownia Dydaktyki Biologii

pokój 119A/a , I piętro

Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
ul. Ilji Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. +48 22 554 25 18

e-mail:

  • mm.chrzanowski@uw.edu.pl – dr Marcin Chrzanowski
  • j.lilpop@biol.uw.edu.pl – mgr Joanna Lilpop
  • m.zachwatowicz@uw.edu.pl – dr Maria Zachwatowicz
  • e.fuszara@uw.edu.pl – dr Elżbieta Fuszara