Szanowni Państwo,

Od roku akademickiego 2020/21 obowiązują nowe standardy kształcenia nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim (Dz.U. 2019 poz. 1450). Przebieg bloku dydaktycznego jest zatem dostosowany do nowych regulacji prawnych. Opis realizacji blogu wg nowych zasad dostępny jest tutaj.

Przy realizacji przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych współpracujemy ze Szkołą Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego (SE PAFW i UW, https://szkolaedukacji.pl). Studenci mają wybór między przedmiotami oferowanymi przez Wydziały Psychologii i Pedagogiki a tymi oferowanymi przez Pracownię Dydaktyki Biologii wraz z SE.

Osoby chętne aby rozpocząć realizację bloku pedagogicznego na Wydziale Biologii  – prosimy o kontakt z Pracownią Dydaktyki Biologii WB UW. Zgłoszenia chętnych prosimy przesyłać na adres: j.lilpop@uw.edu.pl do dnia 30 września włącznie. Osoby z kierunków innych niż biologia powinni przesłać do PDB listę przedmiotów biologicznych realizowanych w ramach kierunku, w celu porównania z treściami szkolnej podstawy programowej biologii i przyrody (podstawaprogramowa.pl) – będą realizować w trybie indywidualnym e-learningowym przedmiot Repetytorium biologii, uzupełniający niezbędne treści biologiczne.

Zapraszamy serdecznie do współpracy i realizacji naszych przedmiotów!

  • Opis przebiegu bloku w roku akademickim 20/21: Pobierz
  • Schemat przebiegu bloku w roku akademickim 20/21: Pobierz

 

Przedmioty realizowane przez Pracownię Dydaktyki Biologii

Przedmioty realizowane we współpracy Wydziału Biologii oraz Szkoły Edukacji PAFW i UW: