dr Monika Klejman

Notka biograficzna

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ na kierunku biotechnologia. Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii.

Doświadczenie w pracy naukowej zdobyła prowadząc badania naukowe w Holandii na Wydziale Genetyki Biomedycznej Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Utrechcie oraz  w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Na tym etapie współpracowała z grupami badawczymi z wielu krajów oraz brała udział w konferencjach naukowych.

Zajmowała się popularyzacją nauki poprzez prowadzenie autorskich warsztatów naukowych dla dzieci i młodzieży. Współpracowała także z miesięcznikiem Wiedza i Życie.

Jest aktywną nauczycielką biologii i przedmiotów przyrodniczych w Międzynarodowej Szkole Europejskiej w Warszawie. W swojej pracy dydaktycznej używa technik aktywizujących i twórczych projektów, pokazuję jak być kreatywnym, myśleć poza schematem, obserwować i wyciągnąć wnioski aby rozumieć otaczający świat. Ukończyła także kurs trenera drużyn Odysei Umysłu, międzynarodowego konkursu kreatywnego rozwiązywania problemów i koordynowała pracę uczniów przystępujących do tego konkursu.

 Wybrane publikacje

  1. Expression of STIM1 in brain and puncta-like co-localization of STIM1 and ORAI1 upon depletion of Ca(2+) store in neurons. Klejman ME, Gruszczynska-Biegala J, Skibinska-Kijek A, Wisniewska MB, Misztal K, Blazejczyk M, Bojarski L, Kuznicki J.Neurochem Int. 2009 Jan;54(1):49-55.

  2. LEF1/beta-catenin complex regulates transcription of the Cav3.1 calcium channel gene (Cacna1g) in thalamic neurons of the adult brain. Wisniewska MB, Misztal K, Michowski W, Szczot M, Purta E, Lesniak W, Klejman ME, Dabrowski M, Filipkowski RK, Nagalski A, Mozrzymas JW, Kuznicki J. J Neurosci. 2010 Apr 7;30(14):4957-69.

  3.  Analysis of scanning force microscopy images of protein-induced DNA bending using simulations. Dame RT, van Mameren J, Luijsterburg MS, Mysiak ME, Janićijević A, Pazdzior G, van der Vliet PC, Wyman C, Wuite GJ. Nucleic Acids Res. 2005 Apr 20;33(7):e68.
  1. The adenovirus priming protein pTP contributes to the kinetics of initiation of DNA replication. Mysiak ME, Holthuizen PE, van der Vliet PC. Nucleic Acids Res. 2004 Jul 25;32(13):3913-20.

  1. NFI and Oct-1 bend the Ad5 origin in the same direction leading to optimal DNA replication. Mysiak ME, Wyman C, Holthuizen PE, van der Vliet PC. Nucleic Acids Res. 2004 Dec 1;32(21):6218-25.

  1. Bending of adenovirus origin DNA by nuclear factor I as shown by scanning force microscopy is required for optimal DNA replication. Mysiak ME, Bleijenberg MH, Wyman C, Holthuizen PE, van der Vliet PC. J Virol. 2004 Feb;78(4):1928-35.

  1. Recruitment of the priming protein pTP and DNA binding occur by overlapping Oct-1 POU homeodomain surfaces. de Jong RN, Mysiak ME, Meijer LA, van der Linden M, van der Vliet PC. EMBO J. 2002 Feb 15;21(4):725-35.