Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

W związku ze zmianą rozporządzenia MNiSW  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450), od roku akademickiego 2020/21 na Wydziale Biologii UW obowiązuje nowy, nieco zmieniony przebieg bloku pedagogicznego, przygotowującego do zawodu nauczyciela biologii i przyrody. Realizacja bloku oraz otrzymanie kwalifikacji jest bezpłatne. Realizację przedmiotów można zacząć od 2. roku studiów I stopnia lub później, można je także realizować w całości lub kontynuować na studiach II stopnia. Kwalifikacje daje się zrobić w ciągu jednego roku, ale jest to bardzo obciążające czasowo, dlatego sugerujemy rozłożenie przedmiotów na dwa lub więcej lat.

Pobierz listę przedmiotów bloku pedagogicznego Wydziału Biologii UW.

Co się zmieniło zgodnie z nowym rozporządzeniem?

 1. Zwiększona została liczba godzin przedmiotów psychologia i pedagogika
 2. Zwiększona została liczba godzin dydaktyki przedmiotowej związana z przygotowaniem do nauczania drugiego przedmiotu – przyroda.
 3. Zmniejszona została liczba godzin praktyk zawodowych w szkołach.
 4. Zniknął obowiązek realizowania modułu  psychologiczno-pedagogicznego przed dydaktycznym. Moduły możesz realizować w dowolnej pasującej Ci kolejności.
 5. Studenci kierunków pokrewnych, innych niż biologia, aby otrzymać kwalifikacje muszą uzupełnić różnice programowe względem szkolnej podstawy programowej przedmiotu biologia – mają taką możliwość zapisując się na przedmioty: Repetytorium z biologii 1 i 2.
 6. Doktoranci ze szkoły doktorskiej nie mają możliwości uczestniczenia w bloku pedagogicznym.

O czym należy pamiętać?

 1. Uprawnienia otrzymasz wraz z wydaniem dyplomu magistra (wpis do suplementu).
 2. Otrzymasz uprawnienia do nauczania zarówno biologii w szkole ponadpodstawowej, jak i biologii oraz przyrody w szkole podstawowej, ale zrealizować musisz komplet przedmiotów dydaktycznych – do obu typów szkół. Nie ma możliwości wyboru jednego typu szkół i przedmiotu.
 3. Studenci, którzy są na kierunkach innych niż biologia, lub przenoszą się na Wydział Biologii z innej uczelni muszą uzupełnić różnice programowe w stosunku do szkolnej podstawy programowej (indywidualne dostosowanie zakresu przedmiotu Repetytorium z biologii).
 4. Przedmioty bloku oferowane przez Wydziały Psychologii, Pedagogiki, Geografii i inne mogą być rozliczane jako OGUNy lub przedmioty do wolnego wyboru. Przedmioty oferowane przez Wydział Biologii – niestety nie mogą być zaliczane do tej puli. Jedynie „Repetytorium z biologii 1 i 2” może być przedmiotem do wolnego wyboru.
 5. Aby być przyjętym na zajęcia z dydaktyk biologii, musisz wcześniej lub równolegle zaliczyć przedmiot: Podstawy dydaktyki dla nauczycieli (1400-013PD)
 6. Praktyki w szkole realizujesz dopiero po lub pod koniec dydaktyki. W tym celu nie musisz zapisywać się w USOS, ale musi otrzymać od Pracowni Dydaktyki Biologii skierowanie na realizację praktyk w wybranej szkole. Praktyki możesz realizować przez cały czas trwania roku szkolnego, również we wrześniu.

Od czego zacząć?

 1. Napisz mail do Pracowni Dydaktyki Biologii (j.lilpop@uw.edu.pl) z informacją, że chcesz realizować blok pedagogiczny, napisz na którym jesteś roku, stopniu i kierunku studiów. W emailu przyślij suplement do dyplomu licencjackiego, w którym zapisane są zrealizowane przez Ciebie przedmioty lub listę przedmiotów, które zrealizowałaś/łeś lub zrealizujesz na kierunku, na którym studiujesz.
 2. Przyślemy Ci wytyczne i zdecydujemy, czy i w jakim wymiarze musisz realizować przedmiot Repetytorium z biologii. W zależności od przedmiotów Twojego kierunku, uzupełniać będziesz tylko wskazane przez nas działy, których brakuje względem szkolnej podstawy programowej. Przedmiot realizowany jest w pełni e-learningowo.
 3. Pomożemy wybrać optymalną dla Ciebie i Twojego grafiku zajęć kolejność realizacji przedmiotów bloku pedagogicznego. Każdego studenta traktujemy indywidualnie i pracujemy w systemie podobnym do mentoringu.
Przydatne akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz.U. 2017 poz. 1575
Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…) Dz.U. 2017 poz. 1679
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia Dz.U. 2018 poz. 467